- Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett fra den dato man mottar varen. Dett betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, penger tilbake eller avslag i prisen - avhengig av den konkrete situasjonen. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget.

Dersom varen er forsinket eller har en feil kan du rette en klage til vår kundeservice innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen eller burde ha oppdaget feilen ved normal gjennomgang av varen. Du kan klage skriftlig eller muntlig. To år etter at du har mottatt varen opphører retten til å klage i henhold til kjøpsloven § 32, med mindre annet er avtalt.

- Når AktivVinter.no mottar en klage over en vare, behandles klagen hurtigst mulig. Dersom varen skal sendes tilbake vil AktivVinter.no dekke kostnader i forbindelse med forsendelsen.

- Hvis du vil klage over kjøpet du har gjort, skal du henvende deg til AktivVinter.no på e-postadressen info@aktivvinter.no. Hvis det ikke lykkes å finne en løsning kan du rette en klage til forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no


Kontaktinformasjon:

AktivVinter.no

Damvej 114

8471 Sabro

E-post: info@aktivvinter.no

Tlf. 62 78 38 16

Org.nr. 921 253 907

Etablert i 2018